Administratorem bazy danych jest Tadeusz Drozd prowadzący przedsiębiorstwo agroturystyczne „Nad Taborem” ul. Spacerowa 90 A, 38-481 Rymanów Zdrój . Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały dokładnie opisane poniżej.

Dane kontaktowe

"Nad Taborem"
Tadeusz Drozd

ul. Spacerowa 90A,
38-481 Rymanów Zdrój

tel/fax: +48 1343 57 136 (czynny do 15.00)
kom: 601 974 493

e-mail: nadtaborem@nadtaborem.pl
rymanowzdroj.nadtaborem.tur1.eu

Konto: BS Rymanów 93 8636 0005 3001 0000 3795 0001